Taittotyö

InDesignin hyödyntäminen lehtitaitossa

Tähän koostan mielestäni tärkeimpiä asioita joilla koostetaan selkeäkäyttöinen lehtipohja InDesign ohjelmaa hyötykäyttäen, toistuvasti ilmestyville lehdille. Ensitilassa määritellään koko lehteä koskevat asetukset, eli […]